Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Tramvajová doprava v Plzni
Tramvajová doprava v Plzni
Tramvaj VarioLF2/2 IN v zastávce Anglické nábřeží
Tramvaj VarioLF2/2 IN v zastávce Anglické nábřeží
Stát ČeskoČesko Česko
Město Plzeň
Provozovatel Plzeňské městské dopravní podniky
Součást IDS Integrovaná doprava Plzeňska
Zahájení el. provozu 29. června 1899
Infrastruktura
Provozní délka tratí 21,7 km
Rozchod koleje 1435 mm (normální)
Napětí 600 V ss
Počet zastávek 54 (2019)
Vozovny vozovna Slovany
Provoz
Počet linek 3
Délka linek 23,9 km (2017)[1]
Počet vozů 116 (k 31. prosinci 2017)[1]
Počet cestujících 38,5 mil./rok (2017)[1]
Dopravní výkon 5,5 mil. vozokm/rok (2017)[1]
Mapa sítě
Schéma tramvajových linek v Plzni v roce 2009
Schéma tramvajových linek v Plzni v roce 2009
Externí odkazy
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Plzeň, čtvrté největší město v ČR, provozuje tramvajovou dopravu. Provozovatelem jsou Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vlastněné městem. Tramvaje se podílejí na celkovém objemu veřejné dopravy ve městě asi 45 %, tvoří tak páteř dopravního systému města. Délka sítě je 21,7 km. Rozchod kolejí činí 1435 mm.

Historie

Konec 19. století

V 19. století se Plzeň, díky novým průmyslovým podnikům, rozrůstala tak rychle, že potřebovala akutní řešení tíživé dopravní situace. Jako vhodná přišla městu elektrická tramvaj, jejichž plány vypracoval František Křižík; jeho firma pak realizovala částečně se Škodovkou i výstavbu trati. Slavnostně byl provoz na prvním úseku zahájen 29. června 1899. Celá síť se skládala ze tří jednokolejných tratí (BoryLochotín, SkvrňanyNepomucká třída, NáměstíPlynárna). Trať vedla také jižní částí dnešního náměstí Republiky. Vozovna s elektrárnou byly umístěny v bývalém cukrovaru v Cukrovarské ulici. Za rok tehdy tramvaje přepravily 800 000 lidí.

Pro zahájení provozu bylo dodáno 20 motorových vozů. Mechanickou část vyrobil průmyslník Václav Brožík, elektrickou pak sám Křižík. Již následující rok byl vozový park rozšířen o 5 motorových a 4 vlečné vozy.

První polovina 20. století

V letech 1910 a 1929 byla trať k Plynárně prodloužena až do místní části Doudlevce, přestože to byla nejméně využívaná linka. Číslování linek bylo zavedeno v roce 1925. Úsek na Nepomuckou třídu byl na konci 20. let zdvoukolejněn. O několik let později byly prodlouženy i tratě ve Skvrňanech a na Slovanech (na dnešní smyčku). K 15. červnu 1929 byla zprovozněna druhá jednosměrná tramvajová trať na náměstí Republiky – na jeho severní straně. Za války byla zprovozněna dnešní vozovna Slovany.

Také vozový park se rozrůstal, objevily se tramvaje jednak nové a jednak odkoupené od pražských Elektrických podniků. Ve druhé polovině 30. let se pak začaly objevovat i první smyčky, díky kterým tak mohly být dodány první jednosměrné vozy. Po vzniku protektorátu tak musely být tyto tramvaje přestavěny na pravostranné.

Druhá polovina 20. století

Historická tramvaj T2; původně z Ostravy, později jezdila v Liberci. V roce 2009 byla zrekonstruována do stavu, v jakém jezdil tento typ tramvají v Plzni až do roku 1988.
Tramvaj Tatra T3 ve vozovně

Po 2. světové válce byl zdvoukolejněn úsek do Skvrňan a v roce 1949 byla zrušena celá tramvajová trať LochotínDoudlevce, která byla nahrazena trolejbusy. Část této tratě se používala až do roku 1994 pro spojení Ústředních dílen v Cukrovarské ulici se zbytkem kolejové sítě.

Na přelomu 50. a 60. let se začala stavět nová sídliště, která vyžadovala dopravní spojení, což se stalo impulsem pro další rozvoj tramvajové dopravy. Na Světovar byla zprovozněna tramvajová trať v roce 1962, sídliště Skvrňany bylo k tramvajové síti připojeno v roce 1973. Košutka a Bolevec, na severu města, mají tramvajovou trať, která nahradila nedostačující trolejbusovou dopravu, od 80. let; jen nedlouho poté, co tu vzniklo rozsáhlé sídliště. Bolevecká trať však nebyla v této době dokončená celá, ale jen z poloviny; v dnešní podobě (včetně severní části) slouží veřejnosti až od roku 1990.

Po válce bylo nakoupeno ještě několik jednosměrných vozů a také několik starších tramvají z Prahy. Provoz dvounápravových tramvají skončil v Plzni, jako v prvním městě tehdejšího Československa, v roce 1963. V 50. letech byly dodány první moderní čtyřnápravové vozy koncepce PCCTatra T1. Na začátku 60. let je následovaly tramvaje Tatra T2 a o něco později i legendární "té trojky", které se staly základem vozového parku plzeňských tramvají. Plzeň byla také poslední město na světě, kde dojezdily vozy T1. Stalo se to v dubnu 1987. O dva roky později bylo dodáno také 12 tříčlánkových vozů Tatra KT8D5.

90. léta a současnost

Tramvaj KT8D5 v ulicích Plzně

Po převratu v roce 1989 už nedošlo v rozsahu tramvajové sítě k žádným větším změnám; jen linkové vedení se změnilo tak, že z původních pěti jsou v provozu linky tři. Zásadními změnami naopak prošel vozový park. Objevily se první modernizace tramvají (Škoda 01T, Tatra T3R.P), výrobu tramvají navíc zahájila plzeňská Škoda, která do svého domovského města dodala 11 nízkopodlažních vozů Škoda 03T. V rámci zkušebních jízd výrobce se na kolejové síti objevily i další typy jako např. Škoda 10T pro americký Portland nebo Škoda 14T pro Prahu. Roku 2007 byla zmodernizována první plzeňská tříčlánková tramvaj KT8D5 na částečně nízkopodlažní typ Tatra KT8D5R.N2P. V březnu 2008 se v provozu poprvé objevila částečně nízkopodlažní novostavba vozu Tatra T3R.PLF. Od roku 2010 jsou dodávány vozy VarioLF a VarioLF plus, v roce 2013 byla zakoupena první článková tramvaj VarioLF2/2 IN.

Tramvajová smyčka Univerzita

Začátkem léta 2018 magistrát rozhodl o prodloužení tramvajové tratě z Borů na Borská pole.[2] Trať vede z Klatovské třídy ulicí Kaplířovou k ulici Podnikatelské, kde je zakončena smyčkou Univerzita. U ulice Dobřanské vznikla nácestná smyčka Bory s přestupním terminálem. Provoz na nové trati Borský park – Univerzita byl zahájen 16. prosince 2019.[3]

Úvahy do budoucna

Jeden čas existoval návrh převést tramvajovou trať vedoucí přímým centrem města pod zem; podobným způsobem jako se zamýšlí v Brně. Také se počítalo s tramvajovou tratí na sídliště Doubravka a Vinice (široká tělesa těchto připravovaných tramvajových tratí jsou dosud patrná).

Zázemí

Pro plzeňskou tramvajovou síť slouží jedna vozovna:

Pro náročnější opravy, tedy velké prohlídky a modernizace sloužily do srpna 2014 ústřední dílny, které se v Plzni nacházely v Cukrovarské ulici. Tento areál však od první poloviny 90. let již nebyl spojen s tramvajovou sítí a vozy tudíž sem musely být přepravovány na silničním trajleru. Od srpna 2014 se náročnější opravy provádí ve slovanské vozovně. Po přestěhování vozovny a celých ústředních dílen na Karlov se uvažuje o stavbě či přestavbě některých objektů na ústřední dílny jen pro tramvaje. Mohlo by se jednat o staré objekty v areálu Škody či o nějakém větším objektu na Slovanech a Světovaru. Ovšem i na dále je zde možnost výstavby nové vozovny, jelikož ta nynější vozovna na Slovanech již není schopná uspokojit vozový park a technické zázemí vozů.

Tratě

Související informace naleznete také v článku Seznam tramvajových obratišť v Plzni.

Plzeňská tramvajová síť je velice nejednotná, co se týče jednotlivých tratí. Převažují sice úseky budované za pomoci technologie BKV či VÚIS panelů (první tratí, kde byly velkoplošné panely BKV použity, byla Slovanská třída třída v roce 1982); následovaly rekonstrukce na konci 80. let a zejména v 90. letech. Tratě byly již od 30. let budovány technologií zabetonováním pražců do pevné jízdní dráhy, pouze úseky od Studentské ulice po konečnou v Bolevci a podél bývalého výstaviště ke Škodě je tvořen klasickým otevřeným svrškem na štěrkovém loži. Kdysi byly v centru města také položeny koleje "na boso" pouze na štěrkových podélných prazích, spojené ocelovými pásy. První (a zatím poslední) tratí se zatravněným svrškem je manipulační trať na Slovanské aleji, rekonstruovaná v roce 2006.

Vývoj délky sítě

rok 1899 1932 1949 1962 1973 1980 1986 1990 1994 2019
délka sítě (km) 10,7 11,9 8,5 11,0 15,9 18,5 19,4 21,3 20,3 21,7

Linky

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam tramvajových linek v Plzni.
 • 1 – Bolevec – Slovany
 • 2 – Skvrňany – Světovar
 • 4 – Košutka – Univerzita

Vozový park

Dnes provozují PMDP několik typů tramvajových vozidel:

Obrázek Typ Modifikace a podtypy Dodávky v letech Počet
(k 13. 2. 2022)[4]
T3R.P 263 Plzeň.jpg Tatra T3 Tatra T3R.P 1982–1987 19
Tatra T3R.PV 2004 2
Tatra T3R.PLF 2008–2010 18
KT8D5R.N2P 293, 289 Plzeň.jpg Tatra KT8D5 Tatra KT8D5R.N2P 2007–2009 12
K3R-NT 311 Plzeň.jpg Tatra K3R-NT Tatra K3R-NT 2006 4
Vario LF 349 Plzeň.jpg VarioLF VarioLFR.S 2010–2014 26
VarioLFplus v Plzni 20191212 191137450.jpg VarioLF plus VarioLF plus 2010–2017 6
Vario LF (2-2) In 366 Plzeň.jpg VarioLF2/2 IN VarioLF2/2 IN 2013–2014 4
EVO2 v Plzni EVO2 EVO2 2019–2021 16
40T 385 Plzeň.jpg Škoda 40T ForCity Smart (40T) 2021 2

PMDP vlastní také šest historických vozů:

 • motorový vůz Brožík/Křižík ev. č. 18 z roku 1899, historický vůz od roku 1955[5]
 • motorový vůz Ringhoffer ev. č. 82 z roku 1929, odkoupený roku 2018 z Prahy[6]
 • vlečný vůz Brožík/Křižík ev. č. 9 z roku 1899, přestavěný v roce 1937 z motorového vozu, skříň získána v roce 2011, čeká na případnou rekonstrukci[7]
 • motorový vůz Tatra T1 ev. č. 121 z roku 1956[8]
 • motorový vůz Tatra T2 ev. č. 133 z roku 1958, odkoupený roku 2007 z Liberce[8]
 • motorový vůz Tatra T3 ev. č. 192 z roku 1976, který je veden jako historický od roku 2008 (z pravidelného provozu odstaven od 2004)[9]

Odkazy

Reference

 1. a b c d Výroční zpráva 2017 . Pmdp.cz . Dostupné online. 
 2. VESELÁ, Dana. Stavba slibované tramvajové trati na Borská pole začíná. Plzeňský deník . 2018-07-10 . Dostupné online. 
 3. ČTK. V Plzni po 29 letech otevřeli novou tramvajovou trať, jezdí až k univerzitě . Zdopravy.cz, 2019-12-16 . Dostupné online. 
 4. PMDP - tramvaje . Seznam-autobusu.cz . Dostupné online. 
 5. ŠLEHOFER, Jan. Křížíkovy tramvaje z roku 1899, historický vůz č. 18 . Plzeňské tramvaje.cz . Dostupné online. 
 6. HINČICA, Libor. Plzeň získá historickou tramvaj z Prahy. Československý Dopravák . 2018-07-14 cit. 2018-07-19. Dostupné online. 
 7. ŠLEHOFER, Jan. Křížíkovy tramvaje z roku 1899, vozy 9 a 20 online. plzensketramvaje.cz cit. 2018-07-19. Dostupné online. 
 8. a b ŠLEHOFER, Jan. Přehled vozů… aneb co nás to vlastně vozí online. Plzeňské tramvaje.cz cit. 2008-09-18. Dostupné online. 
 9. ŠLEHOFER, Jan. Objednaná jízda s vozem T3 č. 192 online. Plzeňské tramvaje.cz, 2008-09-13 cit. 2008-09-18. Dostupné online. 

Související článkyeditovat | editovat zdroj

Externí odkazyeditovat | editovat zdroj

Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Tramvajová doprava v Plzni

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.