Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Trolejbusová doprava v Jihlavě
Trolejbusová doprava v Jihlavě
Škoda 24Tr Irisbus v Jihlavě
Škoda 24Tr Irisbus v Jihlavě
Stát ČeskoČesko Česko
Město Jihlava
Provozovatel Dopravní podnik města Jihlavy
Zahájení provozu 19. prosince 1948
Infrastruktura
Napětí 600 V ss
Vozovny vozovna Brtnická
Provoz
Počet linek 6 denních, 1 noční
Délka linek 43,2 km (2017)[1]
Počet vozů 29 (k 31. prosinci 2017)[1]
Dopravní výkon 1,4 mil. vozokm/rok (2017)[1]
Mapa sítě
Schéma trolejbusových tratí v Jihlavě v roce 2009
Schéma trolejbusových tratí v Jihlavě v roce 2009
Externí odkazy
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Škoda 21Tr na konečné Horní Kosov

Dopravní podnik města Jihlavy provozuje v krajském městě Jihlavě síť městské hromadné dopravy, jejíž součástí je i trolejbusová doprava. V provozu je sedm linek, označených písmeny A, B, C, D, E, F a N. Licenční čísla linek jsou 765101–765108, vyjma č. 765103, které je nyní neobsazené.

Historie

Vznik a zahájení provozu

Stejně jako v jiných městech tehdejšího Československa, také v Jihlavě byl na konci 40. let 20. století zrušen tramvajový provoz a nahrazen provozem trolejbusovým. Vzhledem k tomu, že demontáž tramvajového trolejového vedení nějakou dobu trvala, nemohl být trolejbusový provoz zahájen ihned po ukončení toho tramvajového. První trolejbus v Jihlavě tak vyjel 19. prosince roku 1948, v mezidobí byl provoz zajišťován pomocí autobusů, vč. jednoho zapůjčeného z DP Brno. Provozovatelem trolejbusové sítě však překvapivě nebylo město, ale podnik Západomoravské elektrárny.

50. a 60. léta

První trať byla v podstatě souběžná s tramvajovou, vedla od hlavního nádraží Havlíčkovou ulicí na náměstí Svobody a dále na Masarykovo náměstí. 27. února 1951 byla zprovozněna další linka, a to po městském okruhu – od Tesly' kolem staré nemocnice, ulicemi Tolstého a 17. listopadu na Štefánikovo náměstí, a dále Žižkovou ulicí do ulice Benešovy a na náměstí. Současně byla také zprovozněna i jednostopá trať vedoucí Jiráskovou ulicí do čtvrti Staré Hory, obě tratě byly postaveny už dříve. Právě v této době se zavedlo označení trolejbusových linek písmeny (dnes se v Česku jedná o naprostou výjimku). 28. září 1953 byla zprovozněna další trať, která vedla z Masarykova náměstí do Lidické kolonie. Ke stejnému dni byla trať do již zmíněných Starých Hor přestavěna na dvoustopou.

První významná změna 60. let nastala 22. září roku 1960; trať vedoucí středem Masarykova náměstí byla přeložena na komunikaci kolem radnice a zrušena smyčka. Roku 1963 byl vybudován úsek na jihu města z Lidické kolonie k dnešní budově dopravního podniku; současná vozovna byla zprovozněna o dva roky později. Ve stejném roce, 1965, se síť rozrostla i o úsek na smyčku Handlovy Dvory vedený po Brněnské ulici. Po tomto období výstavby nových úseků, stejně jako i v celé zemi, nastal prudký obrat spojený s útlumem trolejbusové dopravy. Ten se v Jihlavě neprojevil rušením tratí, ale pouze dočasnou stagnací, neboť Jihlava i nadále s trolejbusy počítala.

70. až 90. léta

Rok 1992: jihlavský trolejbus Škoda 9Tr ev. č. 19

Již zmíněné zastavení jakéhokoliv rozšiřování sítě bylo prolomeno v roce 1973. 20. prosince tohoto roku byla úspěšně předána veřejnosti trať vedoucí po východní části okruhu města. Vedla od smyčky v Handlových Dvorech kolem hotelu Jihlava k jatkám, kde se napojila na trať vedoucí k nádraží. V roce 1975 byly některé úseky sítě uzavřeny z důvodu rekonstrukce.

Ke konci 80. let byla zprovozněna dlouhá trať, o jejímž účelu se dodnes vedou spory. Vedla od Tesly severozápadním směrem a byla otevřena po dvou etapách; první v roce 1986 na provizorní smyčku a druhá o dva roky později na dnešní konečnou u Motorpalu. Trať sloužila k návozu zaměstnanců podniku Motorpal a mělo na ní navazovat několik nových tratí do jiných částí Jihlavy, čímž by zmíněná trať dostala většího využití. Nejblíže k realizace měla trať na Bedřichov na konečnou linky č. 3 k podniku Domácí potřeby. Touto stavbou by byl dodnes nejvytíženější úsek obsluhovaný autobusy převeden na trolejbusy. Realizace se nedokončila z důvodu politických a ekonomických změn po roce 1989.

V souvislosti s otevřením pěší zóny v Benešově ulici v centru města zde byla v první polovině 90. let trolejbusová trať zrušena. Tento krok bývá často hodnocen jako chybný, protože se tím, podle jeho kritiků, zhoršila obslužnost celé západní části města a ulice Křížová nemá objízdnou trasu, čímž v případě jakékoliv mimořádnosti MHD kolabuje. V roce 2000 byl otevřen úsek vedoucí ulicí S. K. Neumanna ze Starých Hor do Horního Kosova. Zároveň byla odpojena již nepotřebná smyčka ve Starých Horách.

Ve 21. století

Nejnovější trolejbusovou tratí je úsek v prodloužení ulice Vrchlického od nemocnice do Horního Kosova. Práce na její stavbě, která byla slibována od roku 2009, se rozběhly v září 2017.[2] K jejímu zprovoznění došlo 1. prosince 2017, kdy byla také obnovena smyčka Staré Hory, nově nazvaná Na Dolech. V dubnu 2018 byla, v souvislosti s uzavřením Brněnského mostu během jeho rekonstrukce, obnovena smyčka Handlovy Dvory a smyčka na Masarykově náměstí, která je trvale užívaná také linkou E.

Od 19. září 2020 začaly jezdit vybrané spoje linky C až do zastávky Kaufland, kde je konečná. Z důvodu chybějícího odbočení trolejového vedení na kruhovém objezdu u Kauflandu jsou využívány trakční akumulátory vozů Škoda 32Tr SOR. K připojení sběračů na síť dochází v zastávce Kaufland, kde jsou do doby úpravy křižovatky instalovány naváděcí stříšky. Připojení je možné i na původním místě v zastávce Okružní, kde byly ponechány stříšky pro případné nasazení akumulátorových vozů i do jiných směrů (od 6. prosince 2021 byly ze směru od Kauflandu dočasně demontovány). Od 1. ledna 2021 byly vybrané spoje linky B prodlouženy ze smyčky Na Dolech do smyčky Motorpal, hala za využití vozů Škoda 32Tr SOR. Natrolejovací stříšky jsou umístěny v zastávce S. K. Neumanna.

Od 1. prosince 2021 došlo k přesměrování linky E z ulice Fritzovy na ulici Havlíčkovu díky vložení nových výhybek (otevřeno 16. září 2021) na ulicích Havlíčkově a Pražské. Ulice Fritzova a třída Legionářů tak zůstanou bez obsluhy trolejbusovou linkou, k jejich odpojení od sítě ale nedojde.

V listopadu 2021 byla zahájena stavba 5,7 km dlouhé trati přes Bedřichov do průmyslové zóny v Pávově (první podrobnější projekt pro tuto trať pocházel z roku 1985,[3] studie zabývající se zavedením trolejbusů do této lokality, prodloužená navíc o úsek do tehdy ještě samostatné obce Pávov, byla z roku 1954[4]). Dokončena má být do listopadu 2022 a po jejím zprovoznění mají být po ní vedeny nové linky G a H.[5]

Od 1. dubna 2022 byla o víkendech a svátcích prodloužena linka E z Masarykova náměstí do zastávky Dopravní podnik a ve stejných dnech byly linky D a F zkráceny jen na úsek Dopravní podnik – Poliklinika.

Budoucnost

V plánu je obnovení trolejového vedení v části ulice Žižkovy, které bylo jako dočasná stavba v provozu na konci 80. let, a na začátkem 90. let bylo sneseno, ale sloupy zůstaly. Na tuto stavbu by měla navázat výstavba na zbytku ulice Žižkovy ke křižovatce s ulicí Rantířovskou. Na ulici Rantířovské, ke křižovatce s ulicí Lipovou, již byly vztyčeny sloupy pro trolejové vedení v polovině roku 2021. Tím by současná linka 3 byla téměř celá pod trolejí. U ulice Lipové nebylo rozhodnuto, záleží jakým směrem půjde rozšíření města v této lokalitě.

Linky

Linkové vedení (stav k 1. dubnu 2022)[6]
Linka Trasa
A Dopravní podnik – Masarykovo náměstí, horní – Hlavní nádraží ČD
B Hlavní nádraží ČD – Březinova – Masarykovo náměstí, horní – Vysoká škola polytechnická – Dům zdraví – Zátopkova – Na Dolech – (Motorpal, hala)
C (Kaufland) – Březinova, konečná – Masarykovo náměstí, horní – Vysoká škola polytechnická – U autobusového nádraží – Horní Kosov
D (Hlavní nádraží ČD – Vysoká škola polytechnická – 17. listopadu) – Poliklinika – Seifertova – Vysoká škola polytechnická – Masarykovo náměstí, horní – Dopravní podnik (jednosměrná linka)
E (Dopravní podnik) – Masarykovo náměstí, horní – Chlumova – Kaufland – Romana Havelky – Motorpal, hala
F Dopravní podnik – Masarykovo náměstí, horní – Vysoká škola polytechnická – Seifertova – Poliklinika – (17. listopadu – Vysoká škola polytechnická – Hlavní nádraží ČD) (jednosměrná linka)
N Hlavní nádraží ČD – Březinova – Masarykovo náměstí, horní – Vysoká škola polytechnická – Dům zdraví – Zátopkova – U autobusového nádraží – Masarykovo náměstí, horní – Dopravní podnik – Březinova – Hlavní nádraží ČD (noční linka, od roku 2021 dočasně mimo provoz)

Vozový park

Pro zahájení provozu bylo do Jihlavy dodáno celkem šest kooperačních trolejbusů Vetra-ČKD. V první polovině 50. let je následovalo 9 vozů Škoda 7Tr. Vzhledově téměř stejné trolejbusy Škoda 8Tr jezdily v Jihlavě od druhé poloviny 50. let (6 kusů + 2 ojeté). Od roku 1963 pak byly dodávány legendární vozy Škoda 9Tr, kterých zde jezdilo celkem 46 (z toho tři ojeté z Českých Budějovic). Vozy tohoto typu tu dojezdily 30. května 1997; Jihlava se tak stala posledním městem v bývalém Československu, kde byly tyto trolejbusy v pravidelném osobním provozu.

Současné vozy Škoda 14Tr byly do Jihlavy dodávány v letech 19831997 (od roku 1996 v modernizované verzi 14TrM). V roce 1998 je nahradily moderní nízkopodlažní vozy Škoda 21Tr dodávané do roku 2004. V letech 20052007 byly dodány vozy Škoda 24Tr Irisbus, v současnosti je vozový park obnovován nízkopodlažními trolejbusy Škoda 26Tr Solaris. Poslední trolejbus 14Tr vyjel v Jihlavě na pravidelnou linku dne 14. září 2011, čímž se místní provoz stal 100% nízkopodlažním a zároveň prvním v Česku, který vyřadil všechny vozy typu 14Tr.[7] V letech 2009–2015 byly postupně vyřazeny i vozy typu 21Tr, osm z nich odkoupil Dopravní podnik města Brna. Obnova vozového parku pokračovala, podle smlouvy z roku 2019, 10 trolejbusy Škoda 32Tr SOR (z toho bylo sedm parciálních).[8] V dubnu 2021 dopravní podnik podepsal s konsorciem Tram for Envi dodávku šesti ukrajinských parciálních trolejbusů Bogdan T70120 s českou elektrickou výzbrojí.[9] Kvůli situaci na trhu, vlivu covidu-19 na dodavatelské řetězce a prodloužení výběrového řízení podepsal v prosinci 2021 Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) se sdružením Tram for Envi dodatek smlouvy, podle které mají objednané trolejbusy disponovat karoserií od výrobce SOR Libchavy.[10] Během roku 2021 vypsal DPMJ výběrové řízení na jeden běžný trolejbus; tuto soutěž vyhrála Škoda Electric s vozem Škoda 26Tr Solaris.[11]

V jihlavské trolejbusové síti jsou v současnosti v provozu tyto typy vozů:

Obrázek Typ Modifikace a podtypy Počet vozů (k 16. 9. 2020)[12]
Škoda 24Tr Irisbus Škoda 24Tr Irisbus Škoda 24Tr Irisbus 6
Škoda 26Tr Solaris Škoda 26Tr Solaris Škoda 26Tr Solaris 23
Škoda 32Tr SOR Škoda 32Tr SOR 10

Tarif a odbavování

Druhy jízdenek

Od 1. ledna 2013 platí nový tarif jízdného v Jihlavě.[13]

Nepřestupní jízdenky

Papírové nepřestupní jízdenky se dělí na 2 skupiny. První je jízdenka na projetí max. 4 zastávkových úseků - cestující smí jet na tuto jízdenku pouze 4 zastávky (plnocenná - 10 Kč, zlevněná - 5 Kč). Druhou skupinou je jízdenka na 5 úseků a více - cestující smí jet až na konečnou zastávku bez omezení.[13]

Přestupní jízdenky

Přestupní (časové) jízdenky se, stejně jako nepřestupní, dělí do dvou skupin - 60minutová (plnocenná - 20 Kč, zlevněná - 10 Kč) a 24hodinová (plnocenná - 50 Kč, zlevněná - 25 Kč).[13]

Elektronická jízdenka

Elektronická jízdenka - tzv. Jihlavská karta je určena především pro obyvatele Jihlavy. Nabízí jim levnější způsob cestování pomocí předplacené elektronické karty (max. 4 úseky - 8 Kč, zlevněná - 4 Kč; max. 8 úseků - 12 Kč, zlevněná - 6 Kč; 9 a více - 14 Kč, zlevněná - 7 Kč). Karta jde navíc dobít na dobíjecích automatech po celé Jihlavě, které mimo placení nabízí i bezplatný internet pro každého.[13]

Odbavování

V Jihlavě mohou cestující do každého prostředku nastupovat během dne všemi dveřmi a kontrolu jízdenek neprovádí řidič, ale revizoři. Od cca 21:00 do 4:00 je nástup povolen jen prvními dveřmi. Spoje, kterých se to týká, jsou označeny v jízdním řádu písmenem „N“. Cestující s neoznačenou jízdenkou si ji uvnitř trolejbusu označí v označovacích strojcích, které jsou u všech dveří. Výjimku tvoří cestující, kteří mají v plánu zakoupit si jízdenku u řidiče (ti musí nastoupit předními dveřmi), anebo ti, kteří mají předem zakoupenou tzv. Jihlavskou kartu a to buď předplacenou, nebo dobíjecí.

Od 1. července 2009 byl spuštěn nový odbavovací systém od firmy Mikroelektronika na bázi bezkontaktních čipových karet.[14]

Odkazy

Reference

 1. a b c Výroční zpráva za rok 2017 . Dpmj.cz . Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-27. 
 2. U nemocnice už začala montáž nové trolejové linky, v provozu bude od prosince. jihlava.city.cz . 2017-09-17 . Dostupné online. 
 3. SINGR, Martin. Trolejbusy by mohly jezdit až k branám Bosch Diesel. Třebíčský deník . 2018-01-30 . Dostupné online. 
 4. Trolejbusová trať na Bedřichov. ...historie úvah zavedení elektrifikované MHD na Bedřichov . Jihlavskymhd.g6.cz . Dostupné online. 
 5. MEICHSNER, Jan. V Jihlavě zahájili stavbu nové trolejbusové trati, vyjde na 130 milionů korun online. Zdopravy.cz, 2021-11-20 cit. 2021-11-20. Dostupné online. 
 6. Jízdní řády online. Dpmj.cz cit. 2022-04-07. Dostupné online. 
 7. NELHÜBEL, Jan. Jihlavskými trolejbus již pouze nízkopodlažně. Městská doprava. 2011, čís. 5, s. 14. 
 8. SŮRA, Jan. Jihlava nakoupí další trolejbusy, nové nahradí částečně i autobusy online. Zdopravy.cz, 2020-01-22 cit. 2020-06-12. Dostupné online. 
 9. HINČICA, Libor. Tram for Envi a Bogdan dodají trolejbusy do Jihlavy online. Československý dopravák, 2021-04-23 cit. 2021-04-23. Dostupné online. 
 10. Nové trolejbusy pro Jihlavu dostanou české karoserie online. Jihlava.cz, 2021-12-16 cit. 2021-12-21. Dostupné online. 
 11. SŮRA, Jan. Bez překvapení. Jihlava nakoupí jeden trolejbus od Škody. Nikdo jiný se nepřihlásil online. Zdopravy.cz, 2021-12-21 cit. 2021-12-21. Dostupné online. 
 12. DP Jihlava: Vozový park online. Seznam-autobusu.cz cit. 2020-09-16. Dostupné online. 
 13. a b c d Info o více tarifech. www.dpmj.cz online. cit. 2013-04-20. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-02-10. 
 14. Mikroelektronika dodá Jihlavě odbavovací systém na bázi bezkontaktních čipových karet, BUSportál.cz, 2. 3. 2009

Související článkyeditovat | editovat zdroj

Externí odkazyeditovat | editovat zdroj

Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Trolejbusová doprava v Jihlavě

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.